Red Nacona

*2011

e: Last Target  u: Night Nacona

uppfödare: Leo Kuntz

Red Naconas färg är inte bara vackert kopparglänsande utan också ovanlig bland Nokota®hästarna. Bland många andra raser är fux en vanlig färg men hos Nokotan står fuxarna fortfarande ut även om de blir mer vanliga och Red Naconas mörkare fuxton är hon i stort sett ensam om. Nu är ju Red Nacona även konstantskimmel och smälter in något mer än de ytterst få rena fuxar som föds i rasen. Men till skillnad från sin dotter smälter både Last Target och Night Nacona mycket väl in bland Nokota®hästarna i North Dakota.

Night Nacona är svart och hade det inte varit för en liten vit fläck på hennes ena bakhovs balle och en något hängande läpp hade hon varit svår att skilja från alla de andra svarta skönheterna på Kuntz Ranch, särskilt som hon är en lugn märr som inte gör mycket väsen av sig. Last Target är däremot en hingst med mycket karaktär som syns väl trots sin helt vanliga grå färg. Under en av Jack Liesers “Nokota® Horse Observation and Application Clinic” fick vi deltagare observera Last Target och en av hans rivaler, Blue Bird, i en kraftmätning med riktiga hästkrafter. Red Nacona har ärvt en del av sin fars karaktär, men det mesta visar sig i hennes speciella färg för hon bär nog mest sin moders drag och är en mycket social och lätthanterad häst som gärna följer med ut.

Vi saknar en bra bild på Night Nacona som så ofta själv kan vara svår att urskilja men ofta ger föl med karaktär, som Red Naconas halvsyster vid deras mors sida här i bilden. We lack a good photo of Night Nacona who so often herself is hard to distinguish but often gives foals with lots of character, like Red Nacona's half sister by her mother's sided in this picture,

Vi saknar en bra bild på Night Nacona som så ofta själv kan vara svår att urskilja men ofta ger föl med karaktär, som Red Naconas halvsyster vid deras mors sida här i bilden.
We lack a good photo of Night Nacona who so often herself is hard to distinguish but often gives foals with lots of character, like Red Nacona’s half sister by her mother’s sided in this picture.

~~~~~~~~~~

Red Nacona’s color is not only beautifully copper shimmering but also unusual among the Nokota® horses. In many other breeds chestnut is a common color but among the Nokotas® the chestnuts still stand out even if they’re increasing and Red Nacona is quite special with her dark “smutty” hue. Although she is also roan and thus fits in a bit better than the very few, pure chestnuts that are born in the breed. But unlike their daughter both Last Target and Night Nacona are not at all as easy to pick out in the big herds in North Dakota.

Night Nacona is a black, quiet mare and had it not been for a small white spot on her one back bulb and a somewhat hanging lip she would have been hard to distinguish among all the other black beauties on the Kuntz Ranch. Last Target on the other hand is a stallion with lots of character in spite of his quite common grey coat. During one of Jack Lieser’s “Nokota® Horse Observation and Application Clinics” us partitioners got to observe Last Target and one of his rivalling stallions, Blue Bird, in quite the powerful show with real horsepowers. Red Nacona inherited some of her father’s character, but most of it as an exceptional coat color for she is in much her mother’s daughter and a sociable and easy going horse that enjoys going along out beyond the pasture’s boundaries.

Last Target är en kraftfull hingst med mycket karaktär. Last Target is a powerful stallion with lots of character

Last Target, en kraftfull hingst med karaktär.
Last Target, a powerful stallion with character

Advertisements
1 Comment

One thought on “Red Nacona

  1. Pingback: Vintersolstånd/Winter Solstice | Djuptodal Nokota®hästar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s