Helsingefår/Helsinge Sheep

DSC03504

Helsingefåren har sitt ursprung i ett par fårgrupper med gammal karaktär från Hälsingland och Medelpad. De varierar en del inom rasen men är generellt rätt rustika får och tackorna är bra mödrar. En del baggar har horn och fårens ull varierar rikt både i färg och typ. Fåren är mycket bra naturvårdare som gärna betar sly.

Våra får går ute året om liksom resten av våra djur. Vi har lyckligtvis inte haft några problem med rovdjur, trots att här finns både björn och lodjur runt knutarna, men det känns ändå skönt att Seth har satt upp ett riktigt rovdjursstängsel för deras vinterhage. Vi brukar också alltid ha några hästar i samma hage som fåren vintertid och tror att det kan hjälpa med att skrämma bort rovdjur.

DSC00859-001

Läs gärna mer om Helsingefåren på Föreningen Svenska Allmogefårs hemsida.

~~~~~~~~~~

The Helsinge sheep have their origin in a couple groups of old time looking sheep from mideastern Sweden. They vary some within the breed but are generally pretty rugged and the ewes are good mothers. Some rams have horns and the sheeps’ wool vary alot in both color and type. The Helsinge sheep are good at managing pasture lands since they both graze and browse.

Our sheep live outside all year round like the rest of our animals. Luckily we haven’t had any problems with predators even if there are both bear and lynx in the area, but still it feels good that Seth has set up an official predator fence around the winter pasture. We also usually have some horses in the same pasture as the sheep during the winter and believe they help scare off predators.

DSC06545

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s