Gården/The Farm

DSC01564

Djuptodal består egentligen av flera fastigheter med olika namn, där Granlund är kärnan på vilken gårdscentrum ligger. Men då det inte bara är Granlund-delen som är till nytta för oss och våra djur tyckte vi det kunde vara trevligt med ett gemensamt namn för alla fastigheterna. Olika namn som beskriver gården har kommit upp, däribland “Ogräs Kicks Ass-Gården” som påminner oss om att nyttan i en växt helt beror på omständigheterna och att det många idag ser som ogräs kanske för hundra år sedan var en livsavgörande planta och även ovärderlig för ett litet okonventionellt lantbruk som vårat, där vi ser en stor direkt nytta av en hög biologisk mångfald.

Det är ju dock ett ganska okonventionellt namn, vilket i sig inte är fel, men blir lite långt, så istället fick det bli ett namn som hör samman med platsen för gården och dess verksamhet. Gården ligger i en dalgång mellan de vackra höjderna “Djuptoet” och “Djuptoberget” och på fastigheten har vi den spännande “Djuptotjärnen” så då Djupto dessutom verkar vara ett unikt namn fick det slutligen bli Djuptodal.

Djuptodal ligger enligt vägskyltarna sett i den mest västra delen av byn Sunnansjö i Nätra Socken. Nätra har en lång agrarhistoria och var under 1700- och 1800-talen vida känt för sin linnetillverkning som av vissa ansågs bäst i världen och uppmuntrades som exportvara. Mycket av den tidigare odlade marken i Nätra har dock sedan dess fått ge vika för beskogning och det förut så öppna landskapet har blivit skuggat av träden som ger en större ekonomisk vinning idag. Detsamma har skett på Djuptodal. På en del ställen har dock ängarna övergetts utan några aktiva skogsodlande åtgärder och mycket är täckt av tät sly som ju varken bidrar till ett öppet landskap eller någon virkesproduktion.

Vår ambition är att öppna upp landskapet på gården igen och låta den närma sig den pärla av biologisk mångfald som den en gång varit när ängarna var i bruk. Djuren har historiskt varit en stark drivkraft för att hålla markerna öppna och så än idag. Våra hästar, får och framför allt getter gör ett mycket bra arbete med att bekämpa sly och öppna upp marken.

 

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s