Om oss/About us

SETH

Född och uppvuxen på landsbygden strax söder om York, Pennsylvania. Fick tidigt lära sig vad arbete och djurhållning innebär av “Uncle” Phil på Zeiglers familjegård och morfar Deller. Sommaren 2000, direkt efter gymnasiets slut ledde dock Seths iver att hjälpa och samtidigt se vildhästar honom till North Dakota och Nokota Horse Conservancy. Där blev han kvar som hängiven volontär för NHC samt registrator och styrelsemedlem för detsamma. Positioner som han nu sköter på distans från Sverige. Under de här tiden tog han även examen som naturbrukslärare på gymnasienivå vid University of Minnesota. I Sverige är den huvudsakliga sysselsättningen gården Djuptodal och dess alla invånare, inklusive familjens två små barn.

~~~~~

Born and raised in the country side just south of York, Pennsylvania. Got to learn early on how to work and raise animals by Uncle Phil on the Zeigler family farm and by his grandpa Deller. The summer of 2000, right after graduating from High School his eager to help and see wild horses led him to North Dakota and the Nokota Horse Conservancy. There he stayed as a devoted volonteer for the NHC, holding the position as registrar and Jr. Vice President of it’s board . These positions  he now manages from a distance. During this time he also completed a degree in Agricultural Education at the University of Minnesota. In Sweden his main occupation is the farm Djuptodal and all it’s inhabitants, including the two young children of the family.

~~~~~~~~~~

EMMA

Född och spenderade tidiga barndomen i nordvästra Skåne. Sedan uppvuxen mitt i Östergötland. Gemensamt för båda platserna var dock att hemmen var lantbruk med många djur av olika slag. Ett år efter gymnasiet styrde även Emma kosan mot North Dakota men i hennes fall för att arbeta på en plantskola med trädgårdsväxter. Fascinationen för staten var och förblev dock stor och ledde henne efter några år av jägmästarstudier i Sverige och Canada tillbaka dit och till Nokota Horse Conservancy, där hon och Seth träffades. Åter i Sverige blev även åter till tidiga barndomens bekanta atmosfärer då hon fick ett deltidsjobb på en mjölkgård i grannbyn.

~~~~~

Born and spent the early childhood in north western Skåne county, Sweden. Then grew up in the middle of Östergötland county. Mutual for the two homes was that they were both farms with many animals of different sorts. One year after high school also Emma headed to North Dakota but to work at a garden nursery. The fascination for the state was great and never left her and led her back to it and Nokota Horse Conservancy after some years of forest management studies in Sweden and Canada. And there is where her and Seth met. Back in Sweden also became back to some known atmospheres from early childhood when she started working part time at a dairy in the neighbor village.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s