Lappgetter/Sápmi Goats

DSC09781

Lappgeten är en lokal lantrasrest från norra Sverige, som upptäcktes så nyligt som 2001. Rasen härstammar från de getter som samerna höll och är anpassad till renbetesmark. Idag finns det dock bara en ytterst liten spillra av denna tåliga ras kvar och vi är stolta över att få vara en del av bevarandet av lappgetterna.

Ibland tär getterna på gården minst sagt på tålamodet men dessa härliga, humoristiska djur är också källa till mycket glädje. Lappgeten Niejte var det första djur som flyttade in hos oss på Djuptodal och hon blev med tiden barnens bästa vän.

DSC06849Besök gärna Föreningen Allmogegetens hemsida för att läsa mer om lappgeterna eller på Samer.se för mer historik kring samernas gethållning.

~~~~~~~~~~

The Sápmi goat is a remnant of a local heritage breed from northern Sweden that was dicovered as recently as year 2001. The breed origins from the goats that the sami kept and it is adapted to reindeer grazing grounds. Today, there is only a very few individuals left of this tough breed and we are proud to be a part of the preservation of the Sápmi goats.

Sometimes the goats on the farm certainly test our patience but these wonderful animals with a great sence of humor are also a source of great joy. The Sápmi goat Niejte was the first animal that moved in with us on Djuptodal and with time she became the kids’ best friend.

DSC05168

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s